Kategorier

Sekretesspolicy


Vi, "Dywany Łuszczów" strävar efter att ge dig bästa möjliga värde och service hela tiden. Följande villkor kommer att förklara hur vi kommer att hantera din beställning och du bör läsa dem noggrant. De kan visas när som helst genom att klicka på länken Allmänna Villkor längst ner på varje sida.
Genom att köpa via den här webbplatsen ingår ett juridiskt bindande avtal med oss. Detta innebär att du och vi har rättigheter och skyldigheter. Om du är osäker på dina rättigheter och skyldigheter nu eller när som helst under kontraktet, kontakta oberoende råd.
Informationen på denna webbplats ges i god tro och "Dywany Łuszczów" kan inte ta ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av informationen eller dess användning eller missbruk.
Om du är under 18 år får du endast använda webbplatsen med inblandning av en förälder eller vårdnadshavare.
På "Dywany Łuszczów" är vi dedikerade till att skydda och bevara din integritet när du besöker vår webbplats www.unikamattor.se eller kommunicerar elektroniskt med oss. Denna integritetspolicy, tillsammans med våra allmänna villkor, ger en förklaring till vad som händer med personlig information som du tillhandahåller oss eller som vi samlar in från dig. Vi uppdaterar denna policy då och då, så läs igenom den regelbundet.


Information vi samlar in


När vi driver vår webbplats kan vi samla in och behandla följande uppgifter om dig:
Detaljer om dina besök på vår webbplats och de resurser som du besöker, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsinformation, webbloggar och annan kommunikationsinformation.
Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats, till exempel när du registrerade dig för information eller gjorde ett köp.
Information som ges till oss när du kommunicerar med oss av någon anledning.


Användning av din information


Informationen som vi samlar in och lagrar om dig används främst för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till dig. Dessutom kan vi använda informationen för följande ändamål:
För att förse dig med information som begärs från oss om våra produkter eller tjänster.
Att tillhandahålla information om andra produkter som vi anser kan vara av intresse för dig, där du samtycker till att få sådan information.
För att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
För att meddela dig om eventuella ändringar på vår webbplats, såsom förbättringar eller service/produktändringar, som kan påverka vår tjänst.


Follow us on Facebook